Prowadzimy diagnostykę, a także przygotowanie narządu ruchu do różnych form aktywności na podstawie koncepcji Functional Movement System ®. Trening funkcjonalny opiera się na wnikliwej analizie wzorców narządu ruchu, a następnie na specjalnie dobranych programach korekcyjnych będących podstawą w kształtowaniu cech motorycznych.

TRENING FUNKCJONALNY

Prowadzimy kompleksową korekcję funkcjonalną w sporcie poprzez:

  • ocenę funkcjonalną narządu ruchu
  • trening funkcjonalny
  • przygotowanie motoryczne w wybranych dyscyplinach sportowych

Informacje dotyczące cen i pakietów zabiegowych w zakładce – cennik