Podstawowe zasady ordynowania zabiegów fizjoterapeutycznych – Rafał Sapuła, Krzysztof Mataczyński 2013

111[1]

Spis treści:

Omówienie wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych

Wybrane metody specjalne w fizjoterapii

Zasady łączenia zabiegów fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu

Ogólne zasady ordynowania zabiegów fizjoterapeutycznych finansowanych ze srodków NFZ

Piśmiennictwo

 

Fizykoterapia – Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła 2013

monografia-fizykoterapia-spis-tresci-1Odkrycia w fizyce, stały się permanentną motywacją do rozwoju i postępu technicznego, a wieloletnie badania i obserwacje pozwoliły na wykorzystanie tych osiągnięć w świecie medycyny. Istotnym problemem jest poznanie mechanizmów pozytywnego i negatywnego oddziaływania bodźców fizykalnych na organizm na poziomie molekularnym, dotyczących funkcji życiowych komórek, tkanek i narządów. Na obecnym etapie, jest to nadal często proces nie do końca wyjaśniony, będący w sferze badań i zbierania naukowych dowodów. Liczne obserwacje i doniesienia na przestrzeni dziejów, potwierdzają pozytywny wpływ odpowiednio dobranych i stosowanych energii na żywe organizmy.

Spis treści:

www.wszia.edu.pl/pliki/monografia-fizykoterapia-spis-tresci.pdf.