Edukacja w prewencji chorób cywilizacynjnych

prewencja, chorobz czwiliyaczjne

„ Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych” pod przewodnictwem: Prof. zw. dr hab. n. med. Zofii Olszowy II Konferencja Wydziału Medycznego WSIiZ wRzeszowie, przy współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty”

Tematy i prelegenci:

  • „Magiczna witamina” Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński
  • „Etykiety – cała prawda o żywności” Mgr Urszula Binduga
  • „Rak szyjki macicy – profilaktyka i wczesna diagnostyka” dr Ryszard Palczak
  • “Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach – (m.in. realizacja rządowego  programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”) Mariola Kiełboń – st. wizytator, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  •  „Udary  mózgu jako  choroba  cywilizacyjna- rola  profilaktyki  i  stylu  życia  w  walce  z  czynnikami  ryzyka” – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz
  • „Starzejąca się skóra” dr Dalia Chrzanowska
  • „W mojej bezpiecznej i przyjaznej szkole” – Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Bożena Zięba – Dyrektor Szkoły

.