Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim

Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej

w województwie lubelskim

W dniu wczorajszym Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dr. n. med. Rafałowi Sapuła kierownikowi Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu akt powołania na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz  dr. hab. n. med. Krzysztofowi Gawędzie z Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ich kadencja rozpocznie się 1 października 2018 roku i będzie trwała 5 lat.

Rafał Sapuła to lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Był uczestnikiem wielu kursów z zakresu medycyny manualnej (metody: Mulligan, McKenzie, Lewitt, Kaltenborn), metod neurofizjologicznych (PNF), metod leczenia bólu, akupunktury.

Pełni funkcje Kierownika CRM Reh-Mediq w Kielnarowej oraz Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu. Jest także Adiunktem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pracuje ponadto jako lekarz w Hospicjum Santa Halla w Łabuńkach oraz Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

W 2016r. przez kolegów z „branży” został wybrany na stanowisko Vice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Sprawuje również funkcję Stałego Doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Jest Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w zakresie rehabilitacji oraz Ekspertem ds. Rehabilitacji, Opieki Długoterminowej Ministerstwa Zdrowia w zakresie  „Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Był członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  w projekcie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Jest przedstawicielem w Polsce „EASTIN” – Europejskiej Sieci Informacji o Technologiach Wspomagających dla Osób Niepełnosprawnych.

Dr Sapuła to autor ponad 90 publikacji naukowych, 2 podręczników, rozdziałów w specjalistycznych książkach, egzaminator Centrum Egzaminów Medycznych, promotor pomocniczy 2 doktorantów, promotor ponad 300 magistrów i licencjatów fizjoterapii

Jest także Redaktorem naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały seria Fizjoterapia (4 pkt MNiSW).

sapuła1 sapuła2